Zadar

Home Objava nade Zadar

25. studeni 2023.

u 18 sati

Koncert duhovne glazbe i poezije“

Ivan MIletić (glazbenik i kantautor) i Josip Lipohar (pjesnik i govornik)

Adresa: Saljska 17